PrOSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

ŠEŠČE

Člani operative so:

Golavšek Matej
Divjak Dejan
Cijan Darko
Cijan Grega
Cijan Klemen
Derča Branko
Dolinar Matjaž
Herman Klemen
Herodež Uroš
Klenovšek Milan
Rogl Bojan
Siter Marjan
Volmut Silvo
Volmut Slavko
Zobovnik Kristjan

Rezervni člani operative:

Cijan Beno
Divjak Bojan
Goropevšek Janko
Muratovič Asim
Herman Anton
Rogl Franc
Rozman Drago
Siter Boštjan
Siter Monika
Volmut Jani
Vršič Franjo
Zobovnik Andrej
Žohar Anton
Na sliki so v prvi vrsti: Siter Franc, Herman Anton, Žohar Anton, Herman Franc in Zobovnik Andrej.
V drugi vrsti: Volmut Slavko, Klenovšek Milan, Rogl Bojan, Rogl Franc ml., Cijn Boris in Siter Marjan.