PrOSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

ŠEŠČE

 

Začetek organiziranega delovanja gasilcev v Šeščah

 

Ogorek velikega požara v Šeščah dne 15. 4. 1905 . Pogorelo je 41 poslopij, ogorek pa je last Govedičove domačije.

 

 

Na pobudo nekaterih naprednih krajanov v vasi, so leta 1920 v Šeščah ustanovili gasilsko društvo (takrat gasilsko stražo). Ustanovitelji gasilskega društva so bili: Jakob Žgank, Franc Ajdič, Jože Golavšek, Nikolaj Planinšek, Franc Golavšek, Franc Nidorfer, Ivan Žagar st., Rudi Siter st., Filip Rogl, Anton Sopotnik in Martin Žohar.


S skupnimi močmi in s pomočjo nekaterih vplivnejših krajanov so postavili zasilno leseno uto za shrambo orodja in opreme.

Leta 1921 je ta skromna združba prostovoljcev z lastnimi sredstvi kupila ročno brizgalno, ki jim ni bila le v ponos, temveč je predvsem zmanjšala skrb pred požari gasilcem, še bolj pa krajanom in tudi širši okolici.

Leta 1937 je društvo kupilo novo moderno motorno brizgalno ILO Rosenbauer.

preberite več...